0Το νέο είδος πήρε το όνομα Trogloraptor, ο άρπαγας των σπηλαίων, για τα μακριά του νύχια στο πρόσθιο ζεύγος ποδιών του. Αυτή η αράχνη πλέκει ένα χοντροκομμένο και μεγάλο δίχτυ, ωστόσο με τί ειδικά και πώς τρέφεται, προς το παρόν δεν διαπιστώθηκε. Για την ανακάλυψη αναφέρεται στην ιστοσελίδα του επιστημονικού περιοδικού Zookeys, που είναι αφιερωμένο σε ζητήματα συστηματικής ζωολογίας, φυλογενετικής και βιογεωγραφίας.