0Η απόφαση ελήφθη μετά το συμπέρασμα των ειδικών ότι απειλές για την ασφάλεια της χώρας από πλευράς ΑΤΙΑ δεν υπάρχουν. «Τα τελευταία 50 χρόνια δεν προέκυψε ούτε μία απόδειξη για την ύπαρξη παρόμοιας απειλής και το υπουργείο Άμυνας δεν διαθέτει πλέον ειδικούς μηχανισμούς, που να ασχολούνται με τη μελέτη παρόμοιων φαινομένων», διαπίστωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου. Κατά τα λεγόμενά του η περαιτέρω μελέτη των ΑΤΙΑ θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό δυνάμεων και μέσων, τα οποία μπορούν να στραφούν σε πιο σημαντικούς στόχους.Η αναδιαμόρφωση του σχετικού τμήματος άρχισε πριν από τρία χρόνια. Τότε διακόπηκε η «απευθείας γραμμή», μέσω της οποίας οι στρατιωτικοί δέχονταν τα μηνύματα για τα ΑΤΙΑ.