«Παρόμοια συμπεριφορά είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι στην ιστορία της ανάπτυξης το κόκκινο χρώμα συνδέεται με το κίνδυνο», - λέει η UrsulaArens από το βρετανικό διαιτολογικό σύλλογο. Αυτό σημαίνει, πως εάν χρησιμοποιηθούν πιάτα κόκκινου χρώματος η επιθυμία για συχνή κατανάλωση φαγητού θα μειωθεί.

Αυτός ο ισχυρισμός δοκιμάστηκε πάνω σε 41 φοιτητές ανδρικού φύλου. Στους εξεταζόμενους πρότειναν να πίνουν από κόκκινα ή μπλε φλιτζάνια. Τελικά από τα κόκκινα φλιτζάνια οι άνθρωποι έπιναν λιγότερο από ότι από τα μπλε.

Στο δεύτερο στάδιο του πειράματος στους 109 εθελοντές έδωσαν 10 κουλούρια σε κόκκινο, μπλε ή άσπρο πιάτα. Οι άνθρωποι που πήραν τα κουλούρια από κόκκινα πιάτα, έτρωγαν λιγότερο από τους άλλους.