0Εναντίον της ασκήθηκε ποινική δίωξη για χουλιγκανισμό, που προβλέπει ποινή για περιορισμό της ελευθερίας για διάστημα 5 ετών ή φυλάκιση μέχρι 4χρόνια. Ο προσωρινός σταυρός τοποθετήθηκε από ακτιβιστές διαφόρων οργανώσεων και πολιτικών σχηματισμών. Προβλέπεται πως την επόμενη εβδομάδα θα τοποθετηθεί ο μόνιμος σταυρός, που θα είναι ίδιος με τον προηγούμενο.