0Η εφημερίδα υπολόγισε ότι από τις πωλήσεις αυτού του νερού οι εταιρείες εισπράττουν έσοδα ως και 2.500 %. Εκπρόσωποι των αλυσίδων αναγνώρισαν ότι πωλούν νερό βρύσης, αλλά το φιλτράρουν πολύ καλά και το καθαρίζουν από το χλώριο και άλλες προσμίξεις, γι’ αυτό και τέτοιο νερό δεν μπορεί να ονομαστεί νερό βρύσης. Το αποτέλεσμα ήταν να ενοχληθεί και η βρετανική εταιρεία Water UK, η οποία έχει την ευθύνη της δημόσιας παροχής ύδατος. Εκπρόσωπός της δήλωσε δυσαρεστημένος ότι το νερό της βρύσης καθαρίζεται τόσο καλά, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να φιλτραριστεί.