0Το 68% των πολιτών των ΗΠΑ θεωρούν τη δεύτερη τροπολογία, στην οποία αναφέρεται το δικαίωμα στην οπλοφορία, τόσο σημαντικό κεφάλαιο του Συντάγματος όσο και το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του Τύπου. Μεταξύ των ερωτηθέντων, αυτό πιστεύει το 68% των λευκών, και το 56% των έγχρωμων πολιτών. Ωστόσο το 52% των Αμερικανών πολιτών τάσσονται υπέρ της εφαρμογής αυστηρότερων ελέγχων της οπλοφορίας.