0Ανελκύστηκε από το 16μετρο αρχαιοελληνικό ιστιοφόρο, το οποίο βρέθηκε πρόσφατα, αφού είχε παραμείνει στο θαλάσσιο βυθό επί 13 αιώνες.Την περίοδο 6ος – 2ος αιώνας π.Χ. εδώ βρισκόταν το φυσικό λιμάνι της Φαναγόρειας, της μεγαλύτερης ελληνικής αποικίας στο έδαφος της σύγχρονης Ρωσίας.