0Έως σήμερα το Triumph S-400 υπερέχει σημαντικά αναλόγων συστημάτων διαφόρων κρατών και μπορεί να πλήξει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις από την προστατευόμενη εγκατάσταση. Τα οχήματα στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι πύραυλοι S-400, καθώς και τα άλλα συστήματα, που συναποτελούν το Triumph, αναπτύσσουν ταχύτητα 100 χλμ. την ώρα. Το σύστημα Triumph διευθύνεται από υπολογιστές κατά την αυτόματη λειτουργία του, αλλά σε περίπτωση βλάβης τους προβλέπεται και η χειροκίνητη διεύθυνση.