Ένας από τους επενδυτές που ρισκάρισε να επενδύσει σε αυτό το αρκετά φανταστικό σχέδιο, είναι το επιχειρηματικό ταμείο I2BF Global Ventures, μέλη του οποίου είναι μεταξύ των άλλων και Ρώσοι. Το ταμείο αυτό ιδρύθηκε από Ρώσους το 2005 και σήμερα επενδύει αρκετά ενεργά σε σχέδια, τα οποία έχουν μια σαφή «πράσινη» φύση, σε όλον τον κόσμο.