Η συσκευή πραγματοποίησε την ανίχνευση της ουσίας στην επιφάνεια του Άρη με νετρόνια υψηλής ενέργειας. «Έχουν ληφθεί τα πρώτα στοιχεία για την σύσταση της ύλης του Άρη και για το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή προσεδάφισης», - είπε ο εκπρόσωπος του ΙΔΕ.

Στόχος του σχεδίου Curiosity είναι να εξεταστεί η υπόθεση για την πιθανή ύπαρξη στον Άρη πρωτόγονων μορφών ζωής.