0Η διεθνής εγκύκλιος για δίωξη με την κόκκινη γωνία στην ιστοσελίδα της Ιντερπόλ σημαίνει ότι οι χώρες-μέλη του Οργανισμού μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα στο πλαίσιο της νομοθεσίας τους για την κράτηση ή σύλληψη του εν λόγω προσώπου.