0Οι συμφωνίες αυτές θα επιτρέψουν στην Κίνα να ξεκινήσει στη Βόρεια Κορέα τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη δύο ειδικών οικονομικών ζωνών, οι οποίες βρίσκονται στα σύνορα με την Κίνα. Ειδικότερα, η Κίνα θα προμηθεύσει τη Βόρεια Κορέα με εξοπλισμό για εμπορικές δραστηριότητες.