0Η Κίνα με την υπάρχουσα σήμερα υποδομή σε περίπτωση πολέμου, θα μπορούσε μέσα σε ένα μήνα να συγκεντρώσει στα σύνορα με την Ινδία περίπου 500 χιλιάδες στρατιώτες. Η Ινδία, στο ίδιο διάστημα, θα μπορούσε να μεταφέρει στα σύνορα, τρεις φορές λιγότερα στρατεύματα. Για αυτό το λόγο υπάρχει η ανάγκη, να αυξηθεί η δυνατότητα διέλευσης των ινδικών συγκοινωνιών.