0Τώρα ο Κόνραντ Μιούρεϊ εκτίει τετραετή ποινή φυλάκισης για φόνο του τραγουδιστή εξ αμελείας. Σύμφωνα με την εκδοχή της ανάκρισης ο Μιούρεϊ έδωσε υπερβολική δόση του σκευάσματος προποφόλ, γεγονός που αποτέλεσε αιτία του θανάτου του Τζάκσον το 2009. Ο πατέρας του μουσικού απαίτησε από τον γιατρό αποζημίωση για απώλεια προστάτη, «συναισθηματική απογοήτευση, πόνο και ταλαιπωρίες». Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Ιούνιο του 2010. Για το λόγο, που αποσύρεται, δεν αναφέρεται.