Η διάρκεια της λειτουργίας των κινητήρων του μεταγωγικού σκάφους αποτέλεσε κάτι παραπάνω από 30 λεπτά. Το μέσο ύψος της τροχιάς τους σταθμού αυξήθηκε κατά 7,7 χιλιόμετρα και αποτελεί 414 χιλιόμετρα.