0Ο ποινικός κώδικας της Φινλανδίας απαγορεύει οποιουδήποτε είδους χλευασμό της πίστης άλλου ανθρώπου. Επίσης απαγορεύεται η ένδυση μάσκας σε δημόσιο χώρο και η πραγματοποίηση μη εγκεκριμένων συγκεντρώσεων. Εάν η γενική εισαγγελία απαγγείλει κατηγορίες στον Τεϊβάινεν απειλείται με στέρηση της ελευθερίας του για δύο χρόνια.