Το σύστημα επιτάχυνσης δεν εκπλήρωσε εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα πτήσης, γι΄αυτό σ΄ αυτό έμειναν περίπου οι μισοί από τους αρχικούς 20 τόνους καυσίμου. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ότι από την υπερθέρμανση από την ηλιακή ακτινοβολία το καύσιμο μπορεί να εκραγεί.

Η κατεύθυνση του διασκορπισμού των θρυμμάτων του συστήματος επιτάχυνσης κατά την έκρηξη δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων.