0Η εξέταση των συστατικών του ύδατος έδειξε αυξημένη συγκέντρωση ραδιενεργού καισίου.Εκτιμάται ότι η διαρροή προήλθε από ένα σωλήνα, μέσω του οποίου προωθείται το μολυσμένο νερό από τον γειτονικό 3ο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού στο χώρο φύλαξής του. Ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το χώρο, όπου εντοπίστηκε το νερό.Σήμερα οι τεχνικοί του σταθμού κατέγραψαν την ύπαρξη υδρατμών κοντά σε μία από τις αντλίες του συστήματος ψύξης «Φουκουσίμα-1». Το περιστατικό δεν επηρέασε την ψύξη των προβληματικών αντιδραστήρων. Αυτή τη στιγμή διευκρινίζονται οι αιτίες του συμβάντος και εκδηλώνεται η πιθανή σχέση μεταξύ των υδρατμών και της διαρροής ραδιενεργού ύδατος.