0Σε ετήσια αναλογία, δηλαδή σε σύγκριση με το επίπεδο Απριλίου-Ιουνίου του περασμένου έτους, ο όγκος του ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 1 %, όταν το πρώτο τρίμηνο η ετήσια αύξηση ήταν 1,2 %.