Ωστόσο η χρησιμοποίηση του δορυφόρου για το στόχο του προορισμού του είναι αδύνατη εξαιτίας της παραμονής του σε μη προκαθορισμένη τροχιά. Από την άλλη, όπως δείχνει η ανάλυση των τηλεμετρικών πληροφοριών, όλα τα λειτουργικά συστήματα του δορυφόρου λειτουργούν κανονικά.

Ο δορυφόρος «Telkom-3» είχε δημιουργηθεί με παραγγελία της ινδονησιακής εταιρίας επικοινωνίας PT Telekomunikasi Indonesia Tbk και έπρεπε να εξασφαλίσει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο έδαφος της Ινδονησίας και της Ινδοκίνας.