Η ΕΕ, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κ. Τράπεζα κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου θα εκδώσουν την απόφαση σχετικά με την εκτέλεση από μέρους της Ελλάδας των δεσμεύσεών της. Μόνο μετά απ΄αυτό η Αθήνα θα μπορέσει να πάρει από τις Βρυξέλλες την επόμενη δόση ύψους 25 δισεκ. ευρώ.

Παρόλο που φραστικά η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε τις δεσμεύσεις για τη λιτότητα, στις Βρυξέλλες φοβούνται ότι στην πραγματικότητα η Αθήνα εξακολουθούν να δαπανούν υπερβολικά μεγάλα ποσά. Τα προηγούμενα χρόνια η ελληνική κυβέρνηση μείωνε τεχνητά το έλλειμμα του προϋπολογισμού, παραπλανώντας έτσι την ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των οικονομικών της.