0Η μείωση του ΑΕΠ ελαφρώς επιβραδύνθηκε, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν 6,5 %. Η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης ήδη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, γεγονός, που προκαλεί υψηλό επίπεδο ανεργίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών Αρχών ολόκληρο το 2012 η πτώση του ΑΠΕ μπορεί να ξεπεράσει το 7 %.