10 χρόνια πριν, κατά τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, ο Γουόρ Μαριάλ απέδρασε από το στρατόπεδο προσφύγων και εγκατέλειψε την χώρα.

Τα 28 μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν, ενώ τους συγγενείς που έμειναν ζωντανοί έχει να τους δει σχεδόν 20 χρόνια. Σύμφωνα με τον Μαριάλ, το τρέξιμο πάντα του βοηθούσε να σώζει την ζωή.