Στην επιστήμη στα 22 χρόνια που έχουν περάσει από την παρουσίαση της πρωτότυπης ταινίας έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι αμερικανοί επιστήμονες εξετάζουν στα σοβαρά την δυνατότητα να αλλάζουν και να επανακτούν τις αναμνήσεις.

Τα πειράματά τους έχουν δείξει, πως είναι δυνατόν όχι μόνο να επανακτούν μέρος των αναμνήσεων, αλλά και να τις αποθηκεύουν ή να τις αλλάζουν. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να συγκριθεί με την εγκατάσταση των αρχείων από το δίσκο εγκατάστασης στον υπολογιστή, όταν ο σκληρός δίσκος έχει υποστεί ζημιές.

Με αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βλάψει τους ανθρώπους, και τα γεγονότα της ταινίας μπορούν να υλοποιηθούν στη ζωή.