0Αυτή τη στιγμή αποτιμάται η βλάβη, που υπέστη το αμερικανικό πλοίο και διευκρινίζονται οι αιτίες του συμβάντος.