0Τα σωματίδια της σκοτεινής ύλης μπορούν να εντοπιστούν μόνο μέσω της βαρυτικής επίδρασης, που ασκούν στην κανονική ύλη. Το μυστικό της «σκοτεινής ύλης» θα μπορούσε να εξιχνιαστεί, εάν οι ερευνητές ήταν σε θέση να αποκτήσουν έστω και ένα μηδαμινό κομμάτι της. Ωστόσο μέχρι στιγμής αυτό κανείς δεν το κατόρθωσε έως σήμερα.