Το 2009 στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι είχε εντοπιστεί ένα ύποπτο δέμα, το οποίο απεστάλλει από την πρωτεύουσα του Μπουρκίνα Φάσο στη Νέα Υόρκη. Στο δέμα βρέθηκαν ανεκτίμητα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νιγηρίας. Ο παραλήπτης των αντικειμένων δεν παρουσιάστηκε.

Πρόσφατα τα αντικείμενα παραδόθηκαν στον γενικό πρόξενο της Νιγηρίας στη Νέα Υόρκη.