0Με τις κάμερες πλοήγησης το όχημα του αρειανού εδάφους αποτύπωσε το πρώτο πανόραμα 360 μοιρών από τη γύρω του περιοχή και τράβηξε και αρκετές φωτογραφίες του εαυτού του. Πέραν αυτού οι επιστήμονες ενεργοποίησαν τον ανιχνευτή ραδιενέργειας, καθώς και έλαβαν τα πρώτα στοιχεία για τη θερμοκρασία από το Curiosity, η οποία αποδείχθηκε αρκετά μεγαλύτερη, από όσο αναμενόταν, πιθανώς διότι το κλίμα στην περιοχή του κρατήρα Γκέιλ είναι θερμότερο από ό,τι προβλεπόταν. Τώρα το όχημα Curiosity αναμένεται να αποτυπώσει ένα έγχρωμο πανόραμα του Άρη.