0Ο Γιουνκέρ υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά ανεπιθύμητη και συνοδεύεται από μια σειρά σοβαρών κινδύνων.Τα λόγια του επικεφαλής του Eurogroup άλλη μια φορά υποδεικνύουν ότι έχουν περάσει οι εποχές, που οι Ευρωπαίοι ηγέτες αρνούνταν να εξετάσουν την πιθανότητα μείωσης της ευρωζώνης..