Σε φωτογραφίες από δορυφόρο φαίνεται ότι μερικές περιοχές της πόλης έχουν γίνει ερείπια. Η κατάσταση στην πόλη πλησιάζει την ανθρωπιστική καταστροφή. Ήδη είναι αισθητή η οξεία ανεπάρκεια ειδών πρώτης ανάγκης. Τα νοσοκομεία δεν αντεπεξέρχονται στον αριθμό των τραυματιών.

Η ένοπλη διένεξη στη Συρία συνεχίζεται από το Μάρτιο του 2011. Από τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, στη χώρα αυτή έχουν σκοτωθεί πάνω από 16 χιλιάδες άνθρωποι.