0“Αφού προφανώς δεν είναι δυνατόν να γίνει επιπροσθέτως διόρθωση της τροχιάς, οι συσκευές έχουν μετατραπεί σε διαστημικά απορρίμματα και δυνητικά απειλούν τα άλλα διαστημικά αντικείμενα”, πρόσθεσε η πηγή. Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης των δορυφόρων και με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά είναι ελάχιστος.