Λόγω προβλήματος στο σύστημα εκτόξευσης Breeze, διακόπηκε εκτάκτως η εκτόξευση του πυραύλου «Προτόν», ο οποίος έπρεπε να μεταφέρει σε τροχιά τους δορυφόρους επικοινωνίας. Η αλλαγή της τροχιάς πτήσεως της διαστημικής κεφαλής δεν είναι δυνατή και έχει μετατραπεί σε διαστημικό σκουπίδι.

Όμως οι δορυφόροι δεν απειλούν το ΔΔΣ. Δεν προβλέπονται οι οποιοιδήποτε ελιγμοί αποφυγής για το σταθμό.