0Η άδεια, που χορηγήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, θα επιτρέψει στην οργάνωση επίσης να παράσχει στην ένοπλη συριακή αντιπολίτευση «χρηματική, πληροφοριακή και διοικητική υποστήριξη, καθώς και άλλα είδη υπηρεσιών, η παροχή των οποίων σε άλλες περιστάσεις απαγορεύεται», λόγω των κυρώσεων, που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ κατά της Συρίας.