0Με τη δημιουργία της πλατφόρμας Anders ασχολείται η πολωνική εταιρεία OBRUM (του ομίλου Bumar). Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2008. Το ελαφρύ τανκ στη βάση αυτής της πλατφόρμας επιδείχθηκε στην Πολωνία το 2010.


0Το υπουργείο Άμυνας δεν ανακοινώνει ποιες ειδικά εκδόσεις του τεθωρακισμένου σχεδιάζεται να εντάξει στον εξοπλισμό του, είναι γνωστό μόνο ότι θα είναι αρκετές. Στο εγγύς μέλλον το υπουργείο Άμυνας προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο για το σχεδιασμό και την παραγωγή του Anders, τα πρώτα πρωτότυπα των νέων τεθωρακισμένων μάχης αναμένεται να παραληφθούν εντός των επόμενων δύο ετών.