0Συνέπεια της έκρηξης ήταν να σκοτωθούν αρκετοί άνθρωποι.