Σύμφωνα με τον Μόντι, οι αρχηγοί όλων των κρατών της ΕΕ πρέπει να «εξηγήσουν ξεκάθαρα» στους κατοίκους την ανάγκη εισαγωγής των μέτρων λιτότητας, αντί να επικρίνουν τις ενέργειες των άλλων κρατών της ένωσης. «Η διάσπαση της ευρωζώνης θα βάλει τέλος στην καθαυτού ιδέα της ευρωπαϊκής ένωσης», - δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μόντι.