0Τα άστρα αυτά είναι τα μεγαλύτερα και φωτεινότερα στον Γαλαξία μας, ως και 15 φορές μεγαλύτερα του Ήλιου και περίπου ένα εκατομμύριο φορές λαμπρότερα απ’ αυτόν. Εκπέμπουν ένα λευκογάλανο φως, ενώ η θερμοκρασία στην επιφάνειά τους μπορεί να ξεπερνά κατά δέκα φορές την ηλιακή. Έχοντας αναλύσει πιο αναλυτικά το φως, που προέρχεται από αυτά τα άστρα, οι επιστήμονες εντόπισαν ότι το 75 % εξ αυτών αποτελούν αστρικά ζεύγη, όμως η απόσταση μεταξύ τους είναι τόσο μικρή, ώστε μοιάζουν με μία πηγή ακτινοβολίας. Τα γιγάντια άστρα συχνά προσελκύουν τα αέρια των εταίρων τους στο ζευγάρι και είναι ακόμη ικανά να τους καταπιούν ολοκληρωτικά. Τα άστρα-βαμπίρ σταδιακά απορροφούν από τους συντρόφους τους τη ζωή, παρατείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δική τους ύπαρξη.