0Στον ΟΗΕ δήλωσαν ότι ο νέος νόμος θα επιτρέψει να μειωθεί ουσιαστικά το υψηλό επίπεδο θνησιμότητας μεταξύ των εγκύων γυναικών. Οι Φιλιππίνες προηγούνται σε αυτόν τον δείκτη μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το Σάββατο ομάδα καθολικών ιερέων διαμαρτυρήθηκε κατά αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία κατά τη γνώμη τους, οδηγεί στην αποσύνθεση των ηθικών αξιών.