0Η επιχείρηση θα διαρκέσει επτά λεπτά, αλλά ειδικά αυτή αποτελεί το πιο δύσκολο και επικίνδυνο στάδιο ολόκληρης της αποστολής. Το σκάφος Curiosity πρέπει με ιδανική ακρίβεια και έγκαιρα να μπει στην ατμόσφαιρά του πλανήτη, καθώς κάθε παρέκκλιση μπορεί να απειλήσει με καταστροφή το όχημα.