0Πιθανολογείται ότι το καίσιο προέρχεται από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Φουκουσίμα-1», το οποίο έφθασε σε αυτές τις περιοχές μέσω των βροχών. Όπως μεταδίδεται η συγκέντρωση των ραδιενεργών στοιχείων, τα οποία εντοπίστηκαν είναι μικρή και σε περίπτωση, που αυτά απορροφηθούν από τον οργανισμό του ανθρώπου δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία.