0Από σχεδόν 70 χιλιάδες αιτήσεις για τη χορήγησή του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία δέχθηκε τις 14.845, η Γερμανία μόλις 560 αιτήσεις λιγότερες και ακολουθούν η Σουηδία, το Βέλγιο και η Μεγάλη Βρετανία. Τη μικρότερη δημοτικότητα έχει η Εσθονία, όπου αναζήτησαν πολιτικό άσυλο μόλις 15 άτομα.