0Οι Βρετανοί επιστήμονες πραγματοποίησαν πείραμα με τη συμμετοχή 150 εθελοντών. Τους έδειξαν τις φωτογραφίες ανθρώπων, των οποίων τα δόντια (το χρώμα και το πλάτος των μεσοδοντικών κενών) είχαν ρετουσαριστεί με υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αποτιμήσουν την ελκυστικότητα των ανδρών και γυναικών, που τους έδειξαν.


0Οι πλέον ελκυστικοί αποδείχθηκαν οι άνθρωποι με λευκά και σφιχτά τοποθετημένα δόντια. Τα κομμένα και κίτρινα δόντια ανάγκαζαν τους εθελοντές να χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους μη όμορφους.