0Οι πολεμικές πλατφόρμες με τεχνικά μέσα και φορτία θα αποδεσμεύονται από αεροπλάνα στη ζώνη δράσης φίλιας αντιαεροπορικής άμυνας, κατόπιν οι πλατφόρμες θα πετούν οριζοντίως και μόνες τους θα φθάνουν στο δεδομένο σημείο-στόχο. Οι πλατφόρμες θα πετούν με παθητικό τρόπο, με τη βοήθεια των εναέριων ρευμάτων.