0Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι μεταλλάξεις των ζωτικά βασικών μιτοχονδρίων, που έχουν την ευθύνη για τη μετατροπής της τροφής σε ενέργεια, έχουν την τάση να εξαφανίζονται εάν είναι επικίνδυνες για τις γυναίκες και να διατηρούνται εάν είναι επικίνδυνες για τους άνδρες. Αυτό συνδέεται με το ότι η διαδικασία της φυσικής επιλογής αντανακλάται μόνο στις μητέρες, γιατί ειδικά αυτές μεταβιβάζουν αυτά τα μιτοχόνδρια στα παιδιά τους.