0Το ψήφισμα υποστήριξαν 133 χώρες, εναντίον ψήφισαν 12, απείχαν 31. Παρά το γεγονός ότι από το ψήφισμα κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας αφαιρέθηκαν οι εκκλήσεις για κυρώσεις κατά της Συρίας και για την απομάκρυνση του προέδρου Μπασάρ Άσαντ, η κατάκριση των συριακών Αρχών και όχι της ένοπλης αντιπολίτευσης, η οποία επιδιώκει την ανατροπή της κυβέρνησης, υπερισχύει παρ’ όλ’ αυτά στο κείμενο του εγγράφου.Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε αντίθεση με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.