0Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, άνδρες και γυναίκες από 8 έως 76 ετών, ζήτησαν να δείξουν στην κάμερα ένα «φτιαχτό» κι ένα ειλικρινές χαμόγελο, καθώς και να επιδείξουν και άλλα συναισθήματα. Οι επιστήμονες ανέλυσαν τα γνωρίσματα των χαμόγελων και εν συνεχεία εκπαίδευσαν τον υπολογιστή να μαντεύει την ηλικία και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, που είναι μεγαλύτεροι των 40 ετών μοιάζουν νεώτεροι όταν χαμογελούν. Και όσους ακόμη δεν συμπλήρωσαν τα 40, οι επιστήμονες αντιθέτως συμβούλευσαν να συγκρατούν τα συναισθήματά τους.