0Όμως αυτό ξεχάστηκε λόγω της ηχηρής ανακάλυψης του σωματιδίου, που διεκδικεί τον τίτλο του μποζονίου του Χιγκς. Κατά τον τρόπο αυτό θα πάψει στον επιταχυντή να προκαλείται η σύγκρουση των δεσμών πρωτονίων στις 16 Δεκεμβρίου του 2012. Κατόπιν τούτου οι επιστήμονες θα διεξάγουν σειρά από πειράματα για τη σύγκρουση ιόντων μολύβδου. Θα συνεχιστούν ως τις 10 Φεβρουαρίου του 2013. Στη συνέχεια ο επιταχυντής θα διακόψει τη λειτουργία του αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο, μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται ο εκσυγχρονισμός του.