0Στις επικείμενες συνομιλίες ο πρόεδρος προτίθεται άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει τη ρωσική θέση για το συριακό πρόβλημα, καθώς και να ανταλλάξει γνώμες με τον Βρετανό πρωθυπουργό για την τρέχουσα ημερήσια διάταξη των διμερών σχέσεων. Πρωτίστως να συζητήσει τις προοπτικές της εμπορικής-οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.