0Αυτό το αναγκαστικό μέτρο σκοπεύει στην αύξηση της εργασιακής πειθαρχίας. Η πτώση της παρατηρήθηκε μετά την έναρξη της προβολής των Ολυμπιακών αγωνισμάτων από την τηλεόραση και το Διαδίκτυο. Έγιναν συχνότερα τα περιστατικά «παγώματος» των τοπικών υπολογιστικών δικτύων εξαιτίας των υπερφορτώσεων, που προκαλούνται από την ταυτόχρονη σύνδεση στις ιστοσελίδες των Ολυμπιακών. Οι Αμερικανοί κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι οι απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις για την πορεία των Ολυμπιακών στους χώρους εργασίας παρακολουθούνται από περισσότερους του 30 % των εργατών και υπαλλήλων των ΗΠΑ.