0Στην πρώτη φάση το πλοίο θα προσεγγίσει τις περιοχές κατά μήκος της χερσονήσου Γιαμάλ. Έξω από τους οικισμούς από τις επιστημονικές ομάδες θα τοποθετηθούν επιστημονικά κέντρα για τη μακρόχρονη παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Στους οικισμούς, με τη σειρά τους θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα ιατρικών και βιολογικών εξετάσεων των πληθυσμών που ζουν εκεί. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της αποστολής θα πραγματοποιηθούν ωκεανογραφικές εργασίες στη θάλασσα του Καρσκ.